Tjänster

tjansterVi åtar oss allt från huvudansvaret i stora projekt till enstaka biologiska analyser.

Vårt utbud innefattar såväl akvatiska som terrestra tjänster, och vi tar oss naturligtvis också an projektledningsdelen i kundernas uppdrag.

Vårt biologiska laboratorium erbjuder ackrediterade biologiska analyser av bland annat:

  • Bottenfauna
  • Kiselalger/Påväxtalger
  • Växtplankton
  • Djurplankton
  • Fiskfysiologiska analyser

 

 

 

Swedaclogga iso

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se