Intensiv fältsäsong

I vanlig ordning innebär hösten bråda tider för de i personalen som utför fältarbete....vilket praktiskt taget innebär alla inom företaget. 

Projekten är vitt spridda, såväl projektmässigt som geografiskt. Allt från naturvärdesinventeringar kopplat till detaljplaner i Umeå, till gruvnära vattenundersökningar i Gällivare. 

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se