Nya medarbetare

Pelagia har under den senaste tiden fått tillskott på medarbetarsidan. Numer jobbar Chatarina Karlsson, Ludvig Hagberg och Isak Sarac hos oss!

Chatarina arbetar främst med växtplanktonanalyser och har ansvar för större delen av vår labverksamhet. Chatarina har det senaste decenniet jobbat inom den nationella miljöövervakningens marina program. 

Ludvig är en driven taxonom med fokus på bottenfauna, samtidigt som han arbetar mycket fältorienterat i våra projekt. 

Isak har en bakgrund inom terrester ekologi, och är en outtömlig källa till kunskap vad gäller artkunskap. Han jobbar framför allt med naturvärdesinventeringar, men hans förkärlek för taxonomi gör att han även återfinns vid luppen utförandes bottenfaunaanalyser. 

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se