Vi byter namn!

...och det nya namnet lyder Pelagia Nature & Environment AB!

Hav dock förtröstan, eftersom det är det enda som kommer att ändras. I övrigt är allt precis som vanligt. Namnbytet gör vi för att på ett bättre sätt harmonisera med våra kunder som ofta verkar i en internationell miljö. 

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se