Norrbotniabanan

Pelagia har fått i uppdrag av Tyréns att inventera naturvärden och utföra akvatiska undersökningar i arbetet kring framtagandet av systemhandling för Norrbotniabanan (sträckan Västerslätt-Dåva). 

Vi är naturligtvis både glada och stolta att kunna bidra med vår kompetens i ett för Norrland så viktigt projekt!

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se