Intensiv fältsäsong

I vanlig ordning innebär hösten bråda tider för de i personalen som utför fältarbete....vilket praktiskt taget innebär alla inom företaget. 

Projekten är vitt spridda, såväl projektmässigt som geografiskt. Allt från naturvärdesinventeringar kopplat till detaljplaner i Umeå, till gruvnära vattenundersökningar i Gällivare. 

Nya medarbetare

Pelagia har under den senaste tiden fått tillskott på medarbetarsidan. Numer jobbar Chatarina Karlsson, Ludvig Hagberg och Isak Sarac hos oss!

Chatarina arbetar främst med växtplanktonanalyser och har ansvar för större delen av vår labverksamhet. Chatarina har det senaste decenniet jobbat inom den nationella miljöövervakningens marina program. 

Ludvig är en driven taxonom med fokus på bottenfauna, samtidigt som han arbetar mycket fältorienterat i våra projekt. 

Isak har en bakgrund inom terrester ekologi, och är en outtömlig källa till kunskap vad gäller artkunskap. Han jobbar framför allt med naturvärdesinventeringar, men hans förkärlek för taxonomi gör att han även återfinns vid luppen utförandes bottenfaunaanalyser. 

Vi byter namn!

...och det nya namnet lyder Pelagia Nature & Environment AB!

Hav dock förtröstan, eftersom det är det enda som kommer att ändras. I övrigt är allt precis som vanligt. Namnbytet gör vi för att på ett bättre sätt harmonisera med våra kunder som ofta verkar i en internationell miljö. 

Vi har flyttat

...och återfinns nu på Västerslätt i Umeå. Den nya adressen? 

 

Pelagia Nature & Environment

Industrivägen 14, 2 tr

901 30 Umeå

Norrbotniabanan

Pelagia har fått i uppdrag av Tyréns att inventera naturvärden och utföra akvatiska undersökningar i arbetet kring framtagandet av systemhandling för Norrbotniabanan (sträckan Västerslätt-Dåva). 

Vi är naturligtvis både glada och stolta att kunna bidra med vår kompetens i ett för Norrland så viktigt projekt!

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se