Strömmätningar

StroemmatningHelgeStrömmätningar är ofta av största vikt när det gäller transport i vatten. Det kan gälla till exempel näringsämnen eller suspenderat material. Pelagia Miljökonsult har både de instrument som krävs samt det tekniska kunnandet för att utföra adekvata strömmätningar i olika typer av vatten.

Produktblad