Recipientkontrollprogram

Reckontprog

Recipientkontrollprogram har som främsta uppgift att undersöka eventuella förändringar i recipienten beroende på utsläpp eller annan påverkan. Pelagia Miljökonsult har under många år haft planering och genomförande av recipientkontrollprogram som en av huvudsysselsättningarna. Det borgar för ett gediget kunnande och effektivitet i genomförandet. 

Produktblad