Djurplankton

djurplanktonDjurplankton har en viktig funktion i den pelagiala födoväven som en länk mellan basresursen växtplankton och toppkonsumenten fisk. Förändringar i näringsväven återspeglas ofta i djurplanktonsamhället och dess artsammansättning. 

Pelagia Miljökonsult utför ackrediterade analyser och ackrediterad provtagning med avseende på djurplankton. 

Produktblad