Kvalitet

Swedaclogga2kvalitet

Pelagia är ett av Swedac ackrediterat organ för ett antal analyser och metoder. Ackrediteringen är för oss ett viktigt verktyg för att säkerställa kvalitet och spårbarhet i alla lägen.

iso

Vi är även certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Dessa ledningssystem syftar till att höja nivån vad gäller miljö och kvalitet. Vårt miljö- och kvalitetsarbete är ständigt pågående och målsättningen ät att det ständigt ska förbättras.

 

Pelagia Nature & Environment AB, Industrivägen 14, 901 30 Umeå Telefon: 090-70 21 70 E-post: info@pelagia.se