Pelagia Nature & Environment AB

Frontsida

Pelagia Nature & Environment AB är sedan 1990 verksamt inom områdena miljöundersökningar och miljöteknik. Företaget är specialiserat på undersökningar i sötvatten och brackvatten samt på land. Bland uppdragsgivarna märks gruvnäringen, fiskodlingar, vindkrafts-entreprenörer, kommuner, länsstyrelser med flera. 

Exempel på ofta förekommande uppdrag är undersökningar av bottenfauna, växt- och djurplankton, påväxtalger och fisk samt naturvärdesinventeringar.

Andra typer av uppdrag är att upprätta och genomföra miljökonsekvens-bekrivningar, recipientkontrollprogram, utredningar samt att utföra uppdragsforskning inom miljöområdet.

Pelagia är ett fristående och oberoende miljökonsultföretag. Vi arbetar på samma standardiserade sätt för både offentlig sektor, som för privata företag. Som ackrediterat och certifierat företag utförs våra undersökningar enligt gällande svenska och internationella standarder och regelverk och resultaten utvärderas enligt anvisningar från bland annat Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten

Pelagia disponerar kontor och laboratorielokaler i Umeå, Hörnefors och Riga. 

 

SwedacloggaISO

Vi är inlämningsställe för

Eurofins